Aktualności Kontakt
ul. 11 Listopada 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com

Misja II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie


II Liceum w Koninie jest placówką oświatową uznającą za cel nadrzędny wszechstronny rozwój osobowości ucznia oparty na systemie wartości, który za podstawę przyjmuje powszechnie przyjęte zasady etyki i moralności.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży odpowiedzialności, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, prawdy i szacunku, a także poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na bogactwo kulturowe Europy i świata.

Szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich przy współudziale rodziców i władz samorządowych.

Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Drugie Liceum 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.