Aktualności Kontakt
ul. 11 Listopada 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com

Współpracujemy z uczelniami wyższymi

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie


W dniu 12 kwietnia 2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach realizacji przedsięwzięcia „klasa akademicka SGH” klasa Ia została objęta patronatem tej uczelni. Uczniowie będą brali udział w zajęciach dydaktycznych SGH oraz ważnych wydarzeniach tej uczelni. W II LO zostanie zorganizowany Dzień SGH.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wydział Historyczny

Instytut Historii

  Uczniowie korzystają z opieki merytorycznej pracowników Instytutu, uczestniczą w zajęciach, wykładach oraz w sesjach i konferencjach naukowych; projekt „Klasa akademicka”.


Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

W roku szkolnym 2015/2016 została podpisana umowa partnerska pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie a Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Efektem tej współpracy ma być utworzenie klasy antropologicznej, nad którą merytoryczną opiekę będą sprawowali pracownicy Instytutu oraz współpraca dydaktycznaWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską z WydziałemNauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.Celem umowy jest współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem.


Instytut Kultury Europejskiej UAM

W roku szkolnym 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny podpisało porozumienie z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w sprawie objęcia patronatem projektu działającego w szkole pod nazwą Koło Naukowe Medioznawców.

 


 

 
Porozumienie zawarte w 2013 roku w sprawie objęcia przez Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska patronatu nad grupą młodzieży     II LO. W ramach współpracy wykładowcy tego wydziału uczestniczą w Festiwalu Nauki w naszej szkole, poszerzając wiedzę naszych uczniów dotyczącą  ochrony środowiska.
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie


Udział uczniów w konkursach, wykładach i warsztatach Instytutu Neofilologii
oraz w spotkaniach z politykami i samorządowcami organizowanymi przez Instytut Politologii.


Uniwersytet Łódzki


Wydział Nauk Geograficznych

Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wielkiej Lekcji Geografii organizowanej w ramach Explorers Festiwal przez Łódzki Klub Trekkingowy oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.WLG to udział w wykładach i prezentacjach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, pracowników wyższych uczelni z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa oraz podróżników, odkrywców, fotografów i eksploratorów wszystkich części świata.


W roku szkolnym 2014/2015 podpisano umowę o współpracy z Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem porozumienia jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, dysponującej nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi oraz precyzyjnymi narzędziami statystyczno-ekonometrycznymi analizy ekonomicznej.
Projekt „Klasa patronacka”Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Drugie Liceum 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.