Aktualności Kontakt
ul. 11 Listopada 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com

Sekretariat czynny codziennie

od poniedziałku do piątku

w godz. 730 – 1430
Interesantów przyjmują:

p. Mariola Zajdler
p. Małgorzata WąchnickaDokumenty do pobrania

Podanie o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Podanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń

Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości

Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Drugie Liceum 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.